Kjelvikspelet
Costumes, Kjelvikspelet
Kjelvika, North Norway, June 2009