Paradise Now
Scenography/performer
Verk Produksjoner
Black Box Teater, Oslo, November 2014